SKUPINE POSLANCEV PO PREFERENCAH GLASOVANJA

Poslanci so razdeljeni v skupine glede na podobnost glasovanja skozi čas. Vodoravni trakovi vsebujejo navpične enote, od katerih vsaka ponazarja eno glasovanje. Glas za je obarvan modro, glas proti rdeče, odsotnost pa bež. Poslanci so algoritmično razporejeni v deset skupin. Število skupin lahko spreminjate z izbiro števila skupin. Z razvrščanjem v različno število skupin lahko poskusite ugotoviti, ali se poslanci vedno držijo strankarske discipline, pa tudi, ali skupine ustrezajo dejanskim interesnim skupinam, ki obvladujejo zakonodajni postopek.

Postopek razporejanja v graf je eksperimentalen in odvisen od množice spremenljivk, zato ne daje nujno točnih rezultatov. Analiza omogoča aktivnemu državljanu odpiranju novih vprašanj in odpira možnosti dodatnega raziskovanja.

Število skupin: